fbpx

REKOMENDACJA REKTORA EWSPA

dr Dariusz Czajka, prof. EWSPA

Warto być studentem i absolwentem naszej Uczelni.

1. Trzy wartości tworzą silną i pożądaną społecznie uczelnię:
– program naukowo dydaktyczny
– kadra dydaktyczno-naukowa
– zdeterminowani, dążący systematycznie do osiągnięcia ściśle sprecyzowanego celu, studenci.

2. Nasz program jest skoncentrowany na jednej fundamentalnej wartości, która jest dla nas jak mantra. Absolwenci muszą być przydatni zawodowo, szybko otrzymywać ciekawe oferty pracy za godziwe zarobki, a jednocześnie reprezentować najwyższy poziom kultury stanowiącej fundament demokratycznego państwa prawa.
Dzięki połączeniu teorii prawa i zasad wpojonych przez Platona, Arystotelesa, Marka Aureliusza czy Cycerona z życiowymi aspektami stosowania prawa w wielorakich konfliktach życiowych, za pomocą wybornych profesorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów z ponad 20 letnim doświadczeniem uzyskujemy diament najwyższej próby tj. umiejętność do znajdowania właściwych rozwiązań by te konflikty w sposób sprawiedliwy rozsądzać i wskazywać innym ich rozwiązanie.

3. Jak wykazały ostatnie badania Ogólnopolskiego Systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów uczelni wyższych pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego absolwenci prawa EWSPA uzyskują o wiele szybciej oferty pracy za co najmniej dwa razy wyższe płace. To jest argument konkluzywny dla rekomendacji, by studiować prawo w EWSPA.

4. Kolejnym wyróżnikiem naszej Uczelni jest program IOS polegający na indywidualnej opiece sprawowanej przez wybranych mentorów profesorów, sędziów, prokuratorów nad każdym studentem, który wyrazi taka wolę.

5. Osobom ceniącym czas realizacji ambitnych, życiowych celów i dynamikę rozwoju oferujemy pełny kurs prawa z uzyskaniem tytułu magistra, który można ukończyć w 3,5 roku. Mamy bowiem krótszy tj. miesięczny, a nie trzymiesięczny okres wakacji. Czas to pieniądz.
Istotną dogodnością jest również możliwość studiowania z każdego miejsca na świecie dzięki technikom przekazywania wiedzy na odległość (distance learning). Indywidualna opieka sprawowana przez mentorów za pośrednictwem Skype wzbogaca metodę o osobisty kontakt audiowizualny.

6. Uczelnia jest niezwykle przyjazna studentom. Dziekani rozumieją problemy rodzinne, zawodowe czy zdrowotne studentów starając się, w swych indywidualnych decyzjach, dostosować do nich właściwy rytm studiowania.

7. Oferujemy stabilne, zrównoważone i konkurencyjne czesne dostosowane na każdą kieszeń. Dostępny jest również system stypendialny w postaci stypendium socjalnego, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi i stypendia specjalne.

Jeśli zatem chcecie Państwo wyruszyć na morze intelektualnej przygody, spełniając swoje marzenia zawodowe, przyjdźcie do Nas, do najstarszej niepublicznej uczelni prawniczej, która wypromowała już ponad 7 tys. absolwentów spełniających swoje życiowe ambicje w kancelariach adwokackich i radcowskich, pełniących funkcje sędziów i prokuratorów, wspinających się po szczeblach kariery ministerialnej, samorządowej tudzież politycznej.