fbpx
pexels-monstera-9429486-scaled.jpg
Nie chcesz tracić roku?
Zapisz się na swój wymarzony kierunek już dziś, rozpocznij studia od marca i skorzystaj z promocji nawet do 1000 zł.
zloty-symbol-znaku-procentowego-na-zolto-dla-koncepcji-promocji-sprzedazy-ze-znizkami-przez-renderowanie-3d
SKORZYSTAJ Z PROMOCJI I OSZCZĘDŹ NAWET DO 1000 ZŁ
slide-7.jpg
Zostań jednym z najlepiej zarabiających absolwentów prawa w Polsce.
PIERWSZE MIEJSCE z 0% bezrobociem wśród absolwentów! DRUGIE MIEJSCE pośród 68 uczelni, których absolwenci prawa zarabiają najwięcej w Polsce w 2020 roku!
Female hacker with her team of cyber terrorists making a dangerous virus to attack the government.
STUDIUJ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
I BĄDŹ CZĘŚCIĄ BEZPIECZNEJ PRZYSZŁOŚCI.
268404-P55ZNF-668
STUDIUJ PRAWO
W INDYWIDUALNYM TOKU STUDIÓW
Wyprzedź konkurencję na rynku pracy!
268404-P55ZNF-668
WYBIERZ ADMINISTRACJĘ EUROPEJSKĄ
ZMIENIAJ ŚWIAT NA LEPSZE. STUDIUJ W FILII W BRUKSELI.
Szanowni Państwo,
jako Uczelnia staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych studentów dlatego  począwszy od roku akademickiego 2023/2024 wprowadzamy weryfikację efektów uczenia się  w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. zdalnie.
Szczegóły:

Zarządzenie Nr 01/09/2023 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 20 września 2023r. w sprawie organizacji efektów uczenia się w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O INDYWIDUALNYM TOKU STUDIÓW (ITS)

Osobom zainteresowanym, począwszy od I semestru studiów Uczelnia stwarza możliwość podjęcia kształcenia w ramach Indywidualnego Toku Studiów, co potencjalnie może spowodować skrócenie czasu trwania studiów jednolitych magisterskich z 5 lat – nawet do 3,5 roku, a studiach I stopnia na kierunku Administracja Europejska z 3 do 2 lat. ITS umożliwia realizację 3 semestrów programowych w obrębie dwóch semestrów organizacyjnych w roku akademickim. Studiując w ITS student realizuje cały program studiów i otrzymuje dyplom magistra lub licencjata. 

Studiuj krócej i szybciej niż na innych uczelniach osiągnij upragniony dyplom i kompetencje. Wcześniej wykorzystaj zawodowo zdobyte podczas studiów umiejętności i kwalifikacje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O INDYWIDUALNEJ OPIECE MERYTORYCZNEJ (IOM)

Jeśli czujesz potrzebę zgłębienia natury prawa i masz niedosyt poruszanych na wykładach tematów, rozpocznij wyjątkowe studia z dodatkową opieką merytoryczną. Korzystaj z indywidualnych zajęć tutorskich. Indywidualna opieka merytoryczna stanowi dodatkową formę wsparcia studentów w procesie studiów i osiągania zakładanych efektów kształcenia. IOM na różnych poziomach edukacji sprawują wybrani pracownicy dydaktyczni EWSPA, którzy pełnią rolę mentorów i tutorów w innym, niż w ramach zajęć tutorskich, kontekście. Opiekun merytoryczny jest przewodnikiem studenta w jego procesie kształcenia, wspomaga go w sprawach organizacyjnych i proceduralnych ale przede wszystkim w sprawach związanych z metodologią uczenia się i przygotowywania do zajęć dydaktycznych lub egzaminów. Rolą opiekuna merytorycznego jest również diagnoza ewentualnych  problemów studenta związanych np. z niemożnością zaliczenia danego przedmiotu i wskazanie możliwych form modyfikacji sposobu uczenia się, co w praktyce oznacza również dodatkowe konsultacje dotyczące problematycznych i niezrozumiałych dla studenta  treści wykładów. Opiekun merytoryczny pomaga w wyborze ścieżki specjalizacyjnej kształcenia, tj. wykładów fakultatywnych adekwatnie do zainteresowań studenta.

Dodaj tu swój tekst nagłówka