fbpx
Close-up portrait of pretty female manager from sales department. Indoor photo of smiling girl working in office with discussing people on background.
PROMOCJE "-25% NA 25-LECIE UCZELNI"
Skorzystaj z najbardziej korzystnej dla siebie promocji i zacznij studia już tej wiosny.
pexels-monstera-9429486
REKRUTACJA TRWA!
Zacznij studia już tej wiosny.
Nie zwlekaj ze złożeniem dokumentów, liczba miejsc ograniczona.
Female hacker with her team of cyber terrorists making a dangerous virus to attack the government.
NOWY KIERUNEK STUDIÓW
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
ROZPOCZNIJ STUDIA JUŻ W LUTYM!
mlody-biznes-pisania-na-klawiaturze-i-sluchanie-muzyki_8353-5973
Uzyskaj wcześniejszy dostęp do wykładów
268404-P55ZNF-668
STUDIUJ PRAWO
W INDYWIDUALNYM TOKU STUDIÓW
Wyprzedź konkurencję na rynku pracy!
hjesdsbjdshj (1)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O INDYWIDUALNYM TOKU STUDIÓW (ITS)

Osobom zainteresowanym, począwszy od I semestru studiów Uczelnia stwarza możliwość podjęcia kształcenia w ramach Indywidualnego Toku Studiów, co potencjalnie może spowodować skrócenie czasu trwania studiów jednolitych magisterskich z 5 lat – nawet do 3,5 roku, a studiach I stopnia na kierunku Administracja Europejska z 3 do 2 lat. ITS umożliwia realizację 3 semestrów programowych w obrębie dwóch semestrów organizacyjnych w roku akademickim.

Studiuj krócej i szybciej niż na innych uczelniach osiągnij upragniony dyplom i kompetencje. Wcześniej wykorzystaj zawodowo zdobyte podczas studiów umiejętności i kwalifikacje.

Wybierz wygodny dla siebie tryb studiów. Zdobywaj wiedzę podczas wykładów w siedzibie Uczelni oraz za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Nie czekaj do października, złóż dokumenty już dziś i uzyskaj wcześniejszy dostęp do wykładów!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O INDYWIDUALNEJ OPIECE MERYTORYCZNEJ (IOM)

Jeśli czujesz potrzebę zgłębienia natury prawa i masz niedosyt poruszanych na wykładach tematów, rozpocznij wyjątkowe studia z dodatkową opieką merytoryczną. Korzystaj z indywidualnych zajęć tutorskich. Indywidualna opieka merytoryczna stanowi dodatkową formę wsparcia studentów w procesie studiów i osiągania zakładanych efektów kształcenia. IOM na różnych poziomach edukacji sprawują wybrani pracownicy dydaktyczni EWSPA, którzy pełnią rolę mentorów i tutorów w innym, niż w ramach zajęć tutorskich, kontekście. Opiekun merytoryczny jest przewodnikiem studenta w jego procesie kształcenia, wspomaga go w sprawach organizacyjnych i proceduralnych ale przede wszystkim w sprawach związanych z metodologią uczenia się i przygotowywania do zajęć dydaktycznych lub egzaminów. Rolą opiekuna merytorycznego jest również diagnoza ewentualnych  problemów studenta związanych np. z niemożnością zaliczenia danego przedmiotu i wskazanie możliwych form modyfikacji sposobu uczenia się, co w praktyce oznacza również dodatkowe konsultacje dotyczące problematycznych i niezrozumiałych dla studenta  treści wykładów. Opiekun merytoryczny pomaga w wyborze ścieżki specjalizacyjnej kształcenia, tj. wykładów fakultatywnych adekwatnie do zainteresowań studenta.

REKRUTACJA TRWA!

Rozpocznij studia tej wiosny.

00
Dni
00
Godzin
00
Minut