fbpx

OCENA UCZELNI

Z przyjemnością informujemy o pozytywnej ocenie programowej na 6 lat dla kierunku Prawo – na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, prowadzonym w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w uchwale nr 77/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

PKA oceniła m.in. program studiów, przyjęte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami. Wszystkie wymagane do uzyskania oceny pozytywnej kryteria zostały spełnione.

Poniżej znajdą Państwo pełne treści Uchwał Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej - ocena programowa - kierunek: prawo - 2022
Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej - ocena programowa - kierunek: prawo - 2016

Monitoring Losów Absolwentów (ministerialny)

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA został stworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. Uruchomiono go w 2016 r. Jego celem jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy.

Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z dwóch źródeł:

  • systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach)
  • systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Edukacji i Nauki (zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych).
Najświeższe dane dotyczą absolwentów po upływie dwóch lat po ukończeniu przez nich studiów. Przykładowo, oznacza to, że w roku 2021 prezentowane są dane osób, które ukończyły studia wyższe w roku 2019.

Informacje zawarte w ww. systemie wskazują, że absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji stosunkowo szybko uzyskują dobrze płatną pracę po ukończeniu studiów.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych