fbpx

Zasady rekrutacji

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia na wybranym kierunku można podjąć niezależnie od przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

Wypełnij on-line podanie o przyjęcie na studia w EWSPA

Dokonaj opłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty za legitymację studencką (najpóźniej w dniu składania dokumentów) w kasie lub na konto EWSPA:

Bank Zachodni WBK:

SWIFT/BIC: WBKPPLPP (dla wszystkich kont ten sam)

PLN-PL 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

EUR-PL 04 1090 2590 0000 0001 3305 5698

GBP-PL 36 1090 2590 0000 0001 3305 5704

Dostarcz do nas komplet wymaganych dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:

  1. Podanie na studia wydrukowane z systemu Rekrutacja on-line
  2. Załącznik do podania
  3. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  4. Aktualne 2 fotografie, wymagania jak do dowodu osobistego (jedno zdjęcie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem wraz  z numerem  PESEL),
    Sprawdź jak powinno wyglądać zdjęcie>>
  5. Podanie o Indywidualny Tok Studiów
  6. Potwierdzenie wpłaty: opłaty rekrutacyjnej i wpisowej oraz opłaty za legitymację, 
  7. Dowód osobisty do wglądu.

Wydrukuj i podpisz 2 egzemplarze umowy edukacyjnej (kierunek Prawo lub kierunek Administracja Europejska) i dołącz do dokumentów rekrutacyjnych (jeśli masz problem z wydrukiem umowy otrzymasz ją z dziekanatu w terminie rozpoczęcia zajęć). 

Wpis na listę studentów EWSPA, nastąpi z chwilą otrzymania przez nas kompletu wymaganych dokumentów. Na Twoim wirtualnym koncie pojawi się nowy status: przyjęty.