fbpx

Wymagane dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu Rekrutacja on-line
 2. Załącznik do podania
 3. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 4. Aktualne 2 fotografie, wymagania jak do dowodu osobistego (jedno zdjęcie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem wraz  z numerem  PESEL),
  Sprawdź jak powinno wyglądać zdjęcie>>
 5. Podanie o Indywidualny Tok Studiów
 6. Potwierdzenie wpłaty: opłaty rekrutacyjnej i wpisowej oraz opłaty za legitymację, 
 7. Dowód osobisty do wglądu,
 8. Umowa o świadczenie nauki (kierunek Prawo lub kierunek Administracja Europejska). W 2 egzemplarzach.

Do przyjęcia na wyższy semestr dodatkowo:

 1. Oryginał karty przebiegu studiów/suplement do dyplomu,
 2. Podanie do Dziekana o przyjęcie na wyższy semestr
 
Komplet wymaganych dokumentów można złożyć osobiście w Dziale Rekrutacji lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera.
 
Chcesz skorzystać z oferty wcześniejszych wykładów:
– Prześlij na e-mail skan podpisanego regulaminu (pobierz poniższy plik)
Skip to content